Close

Nora Spreekt!

#09 Christine Eskes - 6 maart 2018

 • 79
 •  
 •  
 •  
  79
  Shares

1. Context van de uitspraak

In het verkiezingsprogramma van het Rotterdamse CDA staat de volgende tekst:

“Binnen vier jaar spreken alle in Rotterdam aanwezige voorgangers (imams/pastoors/dominees) Nederlands. De gemeente financiert de Nederlandse les met als voorwaarde dat er na vier jaar, los van citaten, in het Nederlands wordt voorgegaan.”

In het radio 1-programma Dit is de Dag liet CDA-fractievoorzitter Christine Eskes weten: “Verplichten kunnen we het niet, maar het gaat ons er om dat we de mogelijkheid creëren om via zo’n gemeenschap de participatie in de samenleving te verbeteren.”

Ze zei ook: “We willen vooral kwetsbare leden van geloofsgemeenschappen bij de samenleving betrekken. Die zie je bij allerlei geloofsgemeenschappen, ook bij moskeeën. Als de voorganger in het Nederlands preekt, helpt dat ook de leden. Daarnaast moeten we ook de kerkbezoekers helpen taalvaardiger te worden.”

2. Context van Nora's antwoord

Alhoewel in het merendeel van de gebedshuizen in ons land Nederlands de voertaal is, zijn er al vele jaren diverse gebedshuizen waar in een andere taal dan het Nederlands wordt gepreekt.  Zo zijn er nog steeds katholieke kerken die de voorkeur geven aan het Latijn en hebben we al ruim 400 jaar Engelse en Schotse Kerken in Amsterdam en Rotterdam, waar Engels de voertaal is. Ook zijn er diverse migrantenkerken en moskeeën waar in de taal uit het land van herkomst wordt gepreekt. 

Het CDA wil met de maatregel ontmoeting faciliteren en de maatschappelijke participatie van kwetsbare leden van geloofsgemeenschappen bevorderen. Een voorganger heeft volgens het CDA een belangrijke voorbeeldfunctie en kan door Nederlands te spreken een stimulerende werking hebben op de taalvaardigheid van de achterban.

Het lijkt hier om een maatregel te gaan die vooral voor de bühne is. Er zijn namelijk enkele aantekeningen bij te plaatsen. 

 • Allereerst is er – ook voor de meeste voorgangers, uitgezonderd de Turkse, een inburgeringsplicht.
 • Ook voorgangers die uitstekend Nederlandse spreken, preken soms in een andere taal omdat de bezoekers van het gebedshuis dat om religieuze of traditionele redenen prettig vinden, of omdat ze de betreffende taal beter verstaan. 
 • Een voorganger is doorgaans geen taaldocent. De bijdrage aan de taalbeheersing van de geloofsgemeenschap zal niet groot zijn.
 • Het is de vraag of geloofsgemeenschappen uit gebedshuizen, waar wel Nederlands wordt gepreekt, meer gelovigen uit andere gemeenschappen ontmoeten.
 • En last but not least: de overheid heeft geen zeggenschap over de taal waarin gepreekt wordt. We kennen in Nederland immers de vrijheid van geloof en het principe van de scheiding van Kerk en Staat. Dit betekent dat de kerk niet mag regeren (geen theocratie, maar democratie) en dat de staat zich niet met de inhoud van het geloof mag bemoeien. Ook mag de staat geen religies of religieuze stromingen bevoordelen of uitsluiten.
 • 79
 •  
 •  
 •  
  79
  Shares

Meer van Nora