Close

Nora Spreekt!

#10 Maurice Meeuwissen - 7 maart 2018

 • 15
 •  
 •  
 •  
  15
  Shares

1. Context van de uitspraak

RTV Rijnmond en de Moslimkrant organiseren op donderdagavond 8 maart 2018 het Rotterdamse “Islamdebat”. Elf lijsttrekkers, waaronder de lijstaanvoerders van de nieuwelingen PVV en DENK, gaan met elkaar in debat in de Arminiuskerk. Radio Rijnmond zendt het debat rechtstreeks uit.

De Rotterdamse PVV-lijsttrekker Maurice Meeuwissen heeft zich inmiddels teruggetrokken uit het debat. De PVV zegt Rotterdam te willen ‘de-islamiseren’ en ziet daarom een debat, dat mede door de Moslimkrant is georganiseerd, niet zitten

2. Context van Nora's antwoord

Het publieke debat over de islam is nauw verweven met het politieke debat over de islam. Maar in het publieke én politieke debat is er inmiddels sprake van definitieverwarring en -verwatering. De termen ‘islam’, ‘integratie’, ‘immigratie’ en ‘normen en waarden’ worden oneigenlijk en door elkaar heen gebruikt. Deze woorden kennen een unieke maatschappelijke context met bijbehorende analyses en mogelijke oplossingen.

Het ‘islamdebat’ is geen debat over de plek van moslims in Nederland, of over het wel of niet verlenen ven een vergunning voor de bouw van een moskee. Het islamdebat is een theologisch en geestelijk gesprek onder moslims zelf. Binnen de diversiteit van een islamitische gemeenschap komen vele vragen aan bod die raken aan het geloofsleven van moslims. Voorbeelden zijn de debatten over thema’s als het naleven van rituelen, de theologische beschouwing op de pluriforme samenleving, Koranstudie en de opvoeding van kinderen. Niet-moslims kunnen bijvoorbeeld geen theologische hervorming opleggen aan moslims. Een ontwikkeling in het islamitisch denken is een interne islamitische aangelegenheid en de overheid dient zich neutraal op te stellen ten aanzien van geloofszaken die binnen de wet passen.

Het ‘integratiedebat’ wordt in de volksmond geassocieerd met de mate waarin moslims of minderheden zich aanpassen aan ‘de Nederlandse standaard’. Integratie is echter vooral een sociaaleconomisch begrip, het zegt iets over de mate waarin minderheden aan de samenleving participeren via werk en onderwijs, of via vrijwilligerswerk en het bezit van economisch kapitaal zoals huizen. Er zit ook een culturele component aan de term ‘integratie’ en dat heeft te maken met het feit dat minderheden vaak uit andere culturen komen. De mate waarin de ene cultuur beter of slechter scoort op sociaaleconomische factoren levert dan referentiemateriaal op.

Het ‘immigratiedebat’ lijkt synoniem geworden met vluchtelingen uit ‘moslimlanden’, overwegend uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Het toelatingsbeleid betreft vooral een juridische afweging, gebaseerd op Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. Het vluchtelingenverdrag bijvoorbeeld staat neutraal ten opzichte van etniciteit of levensovertuiging. Vluchtelingen mogen niet stateloos zijn en hebben recht op bescherming, als ze vervolgd worden. Dat zijn de twee dominante criteria die gelden bij het wel of niet opnemen van oorlogsvluchtelingen. Er zijn ook huwelijksmigranten, studentenmigranten en arbeidsmigranten maar daarvoor past de IND nationale spelregels toe. Deze vormen van immigratie zijn dus eveneens religieneutraal en hebben met islam of moslims geen directe relatie.

Tenslotte is er het ‘normen en waardendebat’, waar het gros van de publieke en politieke stellingnames onder te scharen valt. Voorbeelden van vraagstukken die onder het normen- en waarden-debat vallen zijn bijvoorbeeld de zwarte pietendiscussie, de vraag naar de grenzen van de vrijheid van meningsuiting en wie of wat de bezorgde burger is. Deze discussies vallen buiten wet- en regelgeving, maar zijn wel onderwerp van maatschappelijk gesprek. Als er op een bepaald thema consensus gevonden wordt, ontstaan er nieuwe aanvullingen op de Nederlandse cultuur.

Het is van belang dat politici, journalisten en burgers de definities van de diverse maatschappelijke vraagstukken kennen en zuiver toepassen. Anders worden problemen niet correct geanalyseerd en schieten politieke voorstellen, zeker in verkiezingstijd, hun doel voorbij en worden geloof, immigratie, integratie en normen- en waarden mechanismen van uitsluiting.

 • 15
 •  
 •  
 •  
  15
  Shares

Meer van Nora